Dostosowanie się do ograniczonej mobilności i realizacji codziennych potrzeb życiowych osoby chorej nigdy nie jest łatwe. Zatrudnienie profesjonalnej pielęgniarki do opieki domowej może dodatkowo odciążyć zarówno ukochaną osobę, jak i jej rodzinę. Sprawdź, od czego zacząć rehabilitację domową i jak ulżyć chorej osobie w powrocie do pełnej sprawności.

Zatrudnienie opiekuna do chorej osoby

W pierwszej kolejności upewnij się, że profesjonalny opiekun dobrze spełnia swoje obowiązki i potrafi nawiązać kontakt z chorą osobą. Współpracuj z agencją opieki domowej, aby ocenić bezpieczeństwo i ustalić warunki korzystania z opieki. Osoby o ograniczonej mobilności mogą mieć trudności z przemieszczaniem się, dlatego warto określić obszary ryzyka: niezabezpieczone dywaniki, zabezpieczenie krat i balustrad, rozmieszczenie siedzeń, dostęp do kuchni i łazienki.

Adaptacja domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej

W razie potrzeby zatrudnij wykonawców remontu, którzy dodadzą rampy, balustrady i inne podpory, poszerzą drzwi, zmienią konfiguracje zlewów, toalet i wanien, aby poprawić dostęp i bezpieczeństwo. Rozważ także skonfigurowanie systemów bezpieczeństwa w domu i zdalnego monitorowania, które pozwolą Ci pozostać w kontakcie z ukochaną osobą za pośrednictwem łącza wideo lub aplikacji na telefon.

Współpraca z opiekunami

Świadoma opieka to coś więcej niż najem pielęgniarki. Bliscy powinni współpracować z opiekunami wybranymi przez agencję do opieki nad ukochaną osobą. Opowiedz im o upodobaniach i niechęciach ukochanej osoby (jedzenie, opieka domowa, rozrywka itp.). Zanim chory wróci do domu, umów się z opiekunem na spotkanie w szpitalu w celu zapoznania się z nią. Poproś opiekuna, aby był obecny w domu, gdy ukochana osoba wróci ze szpitala – pierwsze chwile w nowej rzeczywistości są bardzo ważne.

Przejście ze szpitala na rehabilitację domową może być niezwykle trudnym procesem, zwłaszcza jeśli zdrowie, mobilność i stan psychiczny ukochanej osoby uległy głębokiej zmianie. Podczas całego procesu warto pamiętać o konieczności ścisłej współpracy z opiekunem i dzieleniu się z nim wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi kondycji bliskiego.