Warto wiedzieć, że dla wielu osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami sport stanowi formę rehabilitacji, dzięki której poprawiają one swoją kondycję zdrowotną. Jako regularna i odpowiednio zorganizowana aktywność fizyczna daje im wiele radości i satysfakcji oraz podnosi samoocenę. Wśród uprawianych dyscyplin znajdziemy między innymi szermierkę na wózkach, pływanie, jeździectwo, a nawet taniec na wózkach jako połączenie sportu i sztuki. Jak to możliwe? Zapraszamy do lektury naszego wpisu.

Czym jest sport dla osób niepełnosprawnych? 

Jak wspomnieliśmy we wstępie, aktywność sportowa osoby niepełnosprawnej jest możliwa dzięki właściwej organizacji. Zasady niektórych dyscyplin sportowych, zazwyczaj już istniejących, zostały zaadaptowane w odniesieniu do stopnia i rodzaju konkretnego ograniczenia sprawności. Warto podkreślić, że osoby niepełnosprawne fizycznie uprawiające sport, czyli parasportowcy, biorą udział nie tylko w zawodach, ale także w paraolimpiadach, organizowanych co 4 lata, poczynając od roku 1960.

Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego sprzętu. Wózki inwalidzkie wykorzystywane są w paradyscyplinach sportowych takich jak:

  • rugby na wózkach,
  • koszykówka na wózkach,
  • siatkówka na siedząco,
  • szermierka na wózkach,
  • tenis na wózkach,
  • strzelectwo sportowe w pozycji siedzącej,
  • taniec na wózkach,
  • zjazdy górskie,
  • wyścigi szosowe.

Sport wyczynowy a aktywność rekreacyjna

Osoby niepełnosprawne podejmują wiele form aktywności fizycznej we własnym zakresie, np. rekreacyjne spacery po parku lub lesie, podróże turystyczne. Dla ich kondycji fizycznej oraz psychicznej to niezwykle ważne. Część spośród tych osób decyduje się na podjęcie działań sportowych o charakterze wyczynowym, to znaczy wytycza sobie konkretne cele do osiągnięcia w obrębie danej dyscypliny sportowej i stopniowo dąży do ich osiągnięcia. Istotną rolę w wyborze dyscypliny odgrywa rodzaj i stopień niepełnosprawności. Warto podkreślić, że uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne ma wymiar społeczny, wychodzą one z izolacji, budując na nowo relacje z innymi ludźmi podobnymi sobie.